“Para door dae Karma” is een zomers feestnummer met tekst van Dwayne Horbag zelf dat zich zowel leent voor een dansje als voor keihard meezingen achter het stuur van je auto.
Sjpringlaevend hoopt op deze manier wat positieve karma de wereld in te zenden, iets dat vooral nu meer nodig is dan ooit!

“Para door dae Karma” betekend vrij vertaald “Gek worden door die Karma”.
Para is een woord dat door veelal jeugdigen in Nederland wordt gebruikt als synoniem voor gek, raar, lijp. Het is een afkorting van paranoia. Karma is een wet in het Hindoeïsme dat zegt dat elke handeling, hoe onbetekenend ook, uiteindelijk met dezelfde impact naar de uitvoerder zal terugkeren. Het goede zal terugkomen met goed, het kwade met kwaad. Aangezien Hindoes in reïncarnatie geloven, kent karma geen geboorte- of doodsgrenzen. Als jou goed of kwaad overkomt, dan is dat een gevolg van iets uit dit leven of een eerder leven.