Wat als het vooruitzicht op vasteloavend verder weg ligt dan 365 dagen?
Voor de échte carnavalist absoluut een ondraaglijk toekomstbeeld.

Deze toestand lijkt vooralsnog waarheid te worden voor wat betreft het komende feestseizoen. Ook voor 45èlf wordt dit ondenkbare scenario het nieuwe normaal.
De inspiratie voor Anlies is dan ook tijdens de coronacrisis verkregen. Al heeft het nieuwe nummer niets te maken met de huidige situatie, bij de hoofdpersoon uit het liedje houd je alleszins méér dan anderhalve meter afstand.
Hét anders dan normaal
Voor de Landgraafse carnavalsact is Anlies in elk geval een anders-dan-normaal liedje. Slaat 45èlf daarmee een nieuwe, muzikale weg in? “Niets is minder waar.”, verzekert Edwin Peelen alias 45èlf. “Het vasteloavesgenre heeft mijn onvoorwaardelijk voorliefde. Dit is gewoon even iets anders. Maar daar waar vasteloavend stopt, neemt cabaret het over. En dat bevalt voor nu best goed.” Al is Anlies dan geen vasteloavesnummer, de stereotyperende 45èlf-humor druipt als een schuimende bierkraag van deze nieuwe Limburgse tranentrekker af. Zelf noemt 45èlf het een ‘grienmilledie’ en waarschuwt de
luisteraars vooraf dan ook ‘vuur inne knoa in de keël’. Voor iedereen die Anlies heet, is het daarnaast wellicht toch beter de voorkeur aan een ander lied te geven.

45èlf
45èlf, opgericht in 2016, treedt vooral tijdens het vasteloavesseizoen onregelmatig op in Parkstad en omstreken met zelfgeschreven schlagers. Stuk voor stuk ludieke hymnes in traditionele carnavalsstijl met een flinke dosis kurkdroge humor in een anekdotische dubbelzinnigheid. Zowel in 2019 als in 2020 stond 45èlf in de halve finale van het LVK. Ook bereikte 45èlf afgelopen jaren diverse keren de finales van het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer, het Heëlesj Sjlagerkonkoer, het Parksjtad Leedjes
Konkoer, CMC Alaif en mocht de act al twee keer een optreden verzorgen op de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale.